کمیته علمی:

دکتر علیرضا دربان آستانه
دانشگاه تهران
 
 دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
 دانشگاه تهران
 
 دکتر جواد  نیسانی
 دانشگاه تربیت مدرس
 
 دکتر حسن اسماعیل زاده
 دانشگاه شهید بهشتی
 
 دکتر یوسف قنبری
 دانشگاه اصفهان
 
 دکتر حسین مختاری هشی
 دانشگاه اصفهان
 
 دکتر محمدرضا رضایی
 دانشگاه یزد
 
دکتر داریوش مهرشاهی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر احسان لشگری تفرشی
  دانشگاه یزد
 
 دکتر صدیقه لطفی
 دانشگاه مازندران
 
 دکتر صدیقه کیانی سلمی
 دانشگاه کاشان
 
دکتر میرنجف موسوی
دانشگاه ارومیه
 
 دکتر محمود خسروی
 دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
 دکتر ناصر بیات
 دانشگاه علوم انتظامی امین
 
 دکتر سید محمد حسینی
 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 
 دکتر محمدرضا دهشیری
 دانشكده روابط بين الملل
 
 دکتر ماندانا صنیعی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 
 دکتر ویکتوریا عزتیان
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 
دکتر مدینه بابایی مراددهنده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر عفت فتحی
دانشگاه پیام نور 
 
 دکتر عباس علیپور نخی 
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 
 دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
 سازمان مدیریت و برنامه کشور
 
دکتر رضا ویسی
 سازمان مدیریت و برنامه کشور
 
دکتر علی رحیم پور
گروه هتل های هما و پژوهشکده گردشگری 
دکتر محمدعلی احمدیان
 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پوستر کنفرانس گردشگری، جغرافیا، باستان شناسی
تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مفاخر
پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیا

محمد حسن گنجی در سال 1291 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد.پدر وی، ابوتراب مدتها نایب الحکومه شهر قاین بود...


ادامه مطلب ...

مرکز همایش